Vegora

Pethidine


Belangrijkste gebruik Actief bestanddeel Fabrikant
Matige tot ernstige pijn Pethidine hydrochloride Non-proprietary

Hoe werkt het?

Pethidine is een vorm van geneeskunde riep een opioïde pijnstiller.

Opioïde pijnstillers werken door het nabootsen van de werking van natuurlijk voorkomende pijnstillende stoffen, genaamd endorfine. Endorfine in de hersenen en ruggenmerg en pijn te verminderen door vermenging met opiaatreceptoren.

Pethidine bootst de werking van natuurlijke endorfines door te combineren met de opiaatreceptoren in de hersenen en het ruggenmerg. Dit blokkeert de overdracht van pijnsignalen van de zenuwen naar de hersenen. Zelfs al is de oorzaak van de pijn kan blijven, minder pijn voelde.

Pethidine wordt gebruikt voor het verlichten van matige tot ernstige pijn, bijvoorbeeld tijdens de bevalling of voor en tijdens een operatie.

Pethidine is verkrijgbaar als tabletten en injecties. Voor pijnbestrijding tijdens de bevalling wordt toegediend als een injectie, hetzij onder de huid (subcutaan) of in de spier (intramusculair).

Wat wordt het voor gebruikt?

 • Het verlichten van matige tot ernstige pijn, zoals pijn tijdens de bevalling, of vóór en tijdens een chirurgische ingreep.

Waarschuwing!

 • Dit geneesmiddel kan slaperigheid veroorzaken. Als u hier last niet rijden of machines bedienen. Vermijd alcohol.
 • Als je hebt gekregen pethidine tabletten is het belangrijk dat u niet meer dan de dosering die uw arts heeft aanbevolen te nemen.
 • Dit geneesmiddel is niet geschikt voor langdurig gebruik. Als je hebt aanhoudende pijn zal uw arts u meestal veranderen naar een andere pijnstiller. Indien dit geneesmiddel wordt ingenomen gedurende lange tijd het lichaam tolerant geworden en het kan minder effectief bij het verlichten van pijn worden. Dit betekent dat de tijd, kan een hogere dosis nodig is om pijn te bestrijden. Bij langdurig gebruik het lichaam ook afhankelijk van de geneeskunde en ontwenningsverschijnselen kunnen worden, kunnen dan optreden als het geneesmiddel wordt dan plotseling gestopt.

Gebruik met voorzichtigheid bij

 • Ouderen.
 • Pasgeboren baby's en prematuren.
 • Zwakke of verzwakte mensen.
 • Verminderde nierfunctie.
 • Verminderde leverfunctie.
 • Mensen met een verminderde longfunctie of ademhalingsproblemen, bijvoorbeeld astma.
 • Onregelmatige hartslag (aritmie), in het bijzonder een soort abnormaal snelle hartslag genaamd supraventriculaire tachycardie.
 • Voorgeschiedenis van convulsies (stuipen), bv. epilepsie.
 • Lage bloeddruk (hypotensie).
 • Mensen met een verminderde productie van natuurlijke steroïde hormonen door de bijnieren ( bijnierschorsinsufficiëntie ).
 • Verminderde bloedtoevoer naar vitale organen (shock).
 • Aandoeningen van de galwegen of galblaas.
 • Inflammatoire darmziekten zoals ulceratieve colitis en ziekte van Crohn.
 • Vergrote prostaat (prostaathypertrofie).
 • Traag werkende schildklier (hypothyreoïdie).
 • Mensen met een geschiedenis van drugsmisbruik of-afhankelijkheid.

Niet gebruiken in

 • Ernstig verminderde leverfunctie.
 • Ernstig verminderde nierfunctie.
 • Langzame, oppervlakkige ademhaling (ademhalingsdepressie).
 • Obstructieve luchtwegaandoeningen.
 • Mensen met een acute astma- aanval.
 • Hoofdletsel.
 • Verhoogde druk in de hersenen (intracraniële druk).
 • Mensen die zijn bedwelmd met alcohol (acuut alcoholisme).
 • Ernstige medische aandoening die wordt veroorzaakt door de onthouding van alcohol (delirium tremens).
 • Mensen met een inactiviteit van de darm dat materiaal dat door de darm (paralytische ileus) stopt.
 • Reagerende onbewuste staten (comateuze staten).
 • Tumor van de bijnier (feochromocytoom).
 • Mensen die een type geneesmiddel hebben genomen een zogenaamde monoamine-oxidase remmer (MAO-remmers) in de laatste 14 dagen (zie laatste paragraaf van dit factsheet voor voorbeelden).

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt als u allergisch bent voor een of voor een van de ingrediënten zijn. Raadpleeg dan uw arts of apotheker als u zo'n allergie eerder hebben ervaren.

Als je voelt dat je een allergische reactie hebben ervaren, stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel en onmiddellijk uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet tijdens de zwangerschap of borstvoeding worden gebruikt. Echter, andere geneesmiddelen veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding verstrekken van de voordelen voor de moeder opwegen tegen de risico's voor de ongeboren baby. Altijd contact op met uw arts als u zwanger bent of van plan een zwangerschap, voordat u een geneesmiddel zijn.

 • Pethidine passeert de placenta, maar het is op grote schaal gebruikt tijdens de zwangerschap voor vele jaren zonder duidelijke nadelige gevolgen. Toch moet met voorzichtigheid worden gebruikt tijdens de zwangerschap en alleen als het voordeel voor de moeder opweegt tegen het mogelijke risico voor de ontwikkeling van de baby. Verder zoeken naar medisch advies van uw arts.
 • Pethidine overgaat in de moedermelk. Het moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij moeders die borstvoeding geven, en alleen als het verwachte voordeel voor de moeder groter is dan het mogelijke risico voor de baby. Deskundig medisch advies van uw arts.
 • Pethidine wordt veel gebruikt voor pijnbestrijding tijdens de bevalling. Echter, het eigenlijk biedt beperkte pijn en kan slaperigheid, misselijkheid en braken bij de moeder veroorzaken. Hij kruist ook de placenta naar de baby en kan sufheid en ademhalingsproblemen bij de baby veroorzaken na de geboorte. Deze problemen zijn minder waarschijnlijk wanneer de injectie wordt toegediend kort voor de levering van de baby. Een tegengif voor pethidine kan nodig zijn als de baby heeft ademhalingsproblemen na de geboorte. Deze wordt gegeven door injectie. Pethidine kan ook invloed hebben op de baby's zuigreflex, die kan het moeilijk maken voor de baby te voeden. Slaperigheid in de baby en moeilijkheden met borstvoeding kan duren enkele dagen na de geboorte.

Etiket waarschuwingen

 • Deze medicatie kan slaperigheid veroorzaken. Als u hier last niet rijden of machines bedienen. Vermijd alcoholische drank.

Bijwerkingen

Medicijnen en hun mogelijke bijwerkingen kunnen invloed hebben op individuele mensen op verschillende manieren. De volgende zijn enkele van de bijwerkingen die bekend zijn geassocieerd te worden met dit geneesmiddel. Gewoon omdat een neveneffect hier wordt vermeld, betekent niet dat alle mensen die dit geneesmiddel zal ervaren dat of enige bijwerking.

 • Misselijkheid en braken.
 • Constipatie.
 • Slaperigheid.
 • Droge mond.
 • Hoofdpijn.
 • Duizeligheid of draaierig gevoel.
 • Verwarring.
 • Huiduitslag of jeuk.
 • Zweten.
 • Gevoel van zwakte.
 • Pinpoint leerlingen (miosis).
 • Verhoogde bloedtoevoer naar de huid op het gezicht (blozen).
 • Problemen met urineren.
 • Gevoel van welzijn (euforie) of veranderingen in de stemming.
 • Valse perceptie van dingen die er niet zijn (hallucinaties).
 • Langzame, oppervlakkige ademhaling (ademhalingsdepressie).
 • Bewust van uw hartslag (hartkloppingen).
 • Verhoogde of verlaagde hartslag (tachycardie of bradycardie).
 • Lage bloeddruk (hypotensie).
 • Het koud hebben.

De hierboven genoemde bijwerkingen kunnen niet alle van de gerapporteerde bijwerkingen door de fabrikant van het geneesmiddel. Voor meer informatie over andere mogelijke risico's in verband met dit geneesmiddel, lees dan het voorzien van het geneesmiddel of raadpleeg uw arts of apotheker.

Hoe kan dit geneesmiddel invloed hebben op andere medicijnen?

Het is belangrijk om uw arts of apotheker vertellen welke medicijnen u al, ook die zijn gekocht zonder voorschrift en kruidenpreparaten, voordat u de behandeling met dit geneesmiddel te starten. Ook contact op met uw arts of apotheker voordat u een nieuwe geneesmiddelen terwijl u dit een, om ervoor te zorgen dat de combinatie veilig is.

Dit geneesmiddel mag niet worden genomen door mensen die het nemen of hebben genomen een van de volgende geneesmiddelen in de laatste 14 dagen, als de combinatie ernstige, mogelijk levensbedreigende bijwerkingen kunnen veroorzaken:

 • linezolid, die een antibacterieel
 • monoamine oxidase remmer antidepressiva (MAO-remmers), zoals moclobemide, fenelzine, tranylcypromine of isocarboxazid
 • monoamine oxidase type B-remmers, bijvoorbeeld rasagiline, selegiline (gebruikt om de ziekte van Parkinson).

Het sedatieve effect van dit geneesmiddel zal worden verhoogd als dit geneesmiddel wordt genomen met een van de volgende, die ook slaperigheid kan veroorzaken:

 • alcohol
 • antipsychotica, zoals chloorpromazine, haloperidol
 • barbituraten, zoals fenobarbital, amobarbital
 • benzodiazepinen, zoals diazepam, temazepam
 • bepaalde anti-epileptica, zoals natriumvalproaat
 • andere sterke opioïde pijnstillers, zoals morfine, codeïne
 • sederende antihistaminica, bijv. chloorfenamine, hydroxyzine
 • slaaptabletten, zoals zopiclon
 • tricyclische antidepressiva, zoals amitriptyline.

Pethidine kan zich verzetten tegen de effecten van de volgende geneesmiddelen op de darm:

 • domperidon
 • metoclopramide.

Er kan een verhoogd risico op een zeldzame bijwerking genaamd de serotoninesyndroom als pethidine wordt genomen met duloxetine of sibutramine zijn.

Pethidine mag niet worden gebruikt in combinatie met de anti-HIV geneesmiddelen ritonavir, omdat ritonavir verhoogt de afbraak van pethidine in een toxische stof en verhoogt daardoor de kans op bijwerkingen. De anti-epilepticum fenytoïne kan ook dit effect en pethidine moet daarom met voorzichtigheid worden gebruikt bij mensen die fenytoïne.

Er kan een verhoogd risico op bijwerkingen zijn als cimetidine wordt ingenomen met pethidine.

Als pethidine wordt gebruikt in combinatie met antipsychotische geneesmiddelen zoals chloorpromazine, thioridazine prochlorperazine en er een verhoogde kans op bijwerkingen zoals een ernstige daling van de bloeddruk.

Andere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Pethidine als een ingrediënt is alleen beschikbaar generiek (dwz zonder een merknaam), zoals tabletten en injecties.