Vegora

Ebixa (memantine)


Belangrijkste gebruik Actief bestanddeel Fabrikant
Ziekte van Alzheimer Memantine hydrochloride Lundbeck

Hoe werkt het?

Ebixa tabletten en druppels voor oraal gebruik bevatten de werkzame stof memantine hydrochloride, dat is een vorm van geneeskunde riep een NMDA-receptor antagonist. Het wordt gebruikt voor de ziekte van Alzheimer.

Er is steeds meer bewijs dat geheugenverlies en dementie bij de ziekte van Alzheimer zijn gerelateerd aan slechte werking van de signalen die boodschappen tussen de zenuwcellen in de hersenen doorgeven. Met name is er bewijs dat overmatige activiteit van een natuurlijk lichaam chemische stof glutamaat bijdraagt ​​aan de symptomen van Alzheimer en de progressie van deze ziekte.

Glutamaat werkt in op receptoren NMDA-receptoren die zijn gevonden op de zenuwcellen in de hersenen. Deze receptoren en zenuwcellen zijn betrokken bij de overdracht van zenuwsignalen berichten in de hersenen dat belangrijk is bij het leren en het geheugen zijn. Glutamaat kan de zenuwcellen beschadigen door overmatig stimuleren van de NMDA-receptoren.

Memantine blokkeert de NMDA-receptoren in de hersenen. Dit blokkeert de overmatige activiteit van glutamaat, maar toch kan de normale activering van deze receptoren die optreedt wanneer de hersenen vormt een geheugen.

Memantine kan dus beter functioneren van de hersenen bij de ziekte van Alzheimer, en mag de glutamaat activiteit die verdere schade aan de hersencellen veroorzaken blokkeren.

Memantine is in licentie gegeven aan matige tot ernstige ziekte van Alzheimer te behandelen. Studies hebben aangetoond dat memantine veroorzaakt een kleine verbetering of stabilisatie in het cognitief functioneren (denken, het leren en geheugen) en dagelijks functioneren van deze groep patiënten.

Wat wordt het voor gebruikt?

Waarschuwing!

 • Een arts zal alleen voorschrijven van dit geneesmiddel als de patiënt een verzorger beschikbaar is die regelmatig zal ervoor zorgen dat de patiënt het geneesmiddel.
 • Matige tot ernstige ziekte van Alzheimer zal meestal maakt het onveilig voor een persoon om te rijden of machines te bedienen veilig. Memantine kunnen ook invloed hebben op de reactiviteit van een persoon, moet daarom speciale zorg worden genomen bij het uitvoeren van potentieel gevaarlijke activiteiten.
 • Ingrijpende wijzigingen in een patiënten dieet, bijvoorbeeld van een vleesetende dieet naar een strikt vegetarisch dieet, of omgekeerd, moet worden vermeden, omdat dit de verwijdering van dit geneesmiddel uit het lichaam beïnvloeden. Indien deze wijzigingen zijn gepland dient u uw arts te informeren, zodat de patiënt kan worden gevolgd en de dosis van het geneesmiddel veranderd indien nodig.
 • De veiligheid en werkzaamheid van dit geneesmiddel bij kinderen en adolescenten onder de 18 jaar is niet vastgesteld.

Gebruik met voorzichtigheid bij

 • Epilepsie of mensen met risicofactoren voor epilepsie.
 • Geschiedenis van convulsies.
 • Verminderde nierfunctie.
 • Aandoening waarbij urine van normale zuurgraad niet wordt geproduceerd door een nieraandoening, resulterend in accumulatie van zure stoffen in het bloed (renale tubulaire acidose).
 • Ernstige infecties van de urinewegen met Proteus-bacteriën.
 • Hartfalen.
 • Mensen die onlangs een hartaanval.
 • Ongecontroleerde hoge bloeddruk (hypertensie).

Niet gebruiken in

 • Borstvoeding.
 • Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor mensen met een ernstig verminderde nierfunctie.
 • Ebixa druppels voor oraal gebruik bevat sorbitol en mag niet worden ingenomen door mensen met zeldzame erfelijke problemen van fructose-intolerantie.
 • Ebixa tabletten bevatten lactose en dienen niet te worden genomen door mensen met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie.

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt als u allergisch bent voor een of voor een van de ingrediënten zijn. Raadpleeg dan uw arts of apotheker als u zo'n allergie eerder hebben ervaren.
Als je voelt dat je een allergische reactie hebben ervaren, stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel en onmiddellijk uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet tijdens de zwangerschap of borstvoeding worden gebruikt. Echter, andere geneesmiddelen veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding verstrekken van de voordelen voor de moeder opwegen tegen de risico's voor de ongeboren baby. Altijd contact op met uw arts als u zwanger bent of van plan een zwangerschap, voordat u een geneesmiddel zijn.

 • De veiligheid van dit geneesmiddel voor gebruik tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. Het wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens zwangerschap, tenzij als essentieel beschouwd door uw arts. Deskundig medisch advies van uw arts.
 • Het is niet bekend of dit geneesmiddel overgaat in de moedermelk. Vrouwen die dit geneesmiddel mag geen borstvoeding geven. Deskundig medisch advies van uw arts.

Bijwerkingen

Medicijnen en hun mogelijke bijwerkingen kunnen invloed hebben op individuele mensen op verschillende manieren. De volgende zijn enkele van de bijwerkingen die bekend zijn geassocieerd te worden met dit geneesmiddel. Dat een bijwerking hier wordt vermeld, maar dat betekent niet dat alle mensen die dit geneesmiddel zal ervaren dat of enige bijwerking.

 • Duizeligheid.
 • Hoofdpijn.
 • Constipatie.
 • Slaperigheid.
 • Verhoogde bloeddruk (hypertensie).
 • Vermoeidheid.
 • Braken.
 • Verwarring.
 • Valse perceptie van dingen die er niet zijn (hallucinaties).
 • Abnormale gang.
 • Schimmelinfecties.
 • Abnormale bloedstolsels in de aderen (veneuze trombose of embolie).
 • Aanvallen.
 • Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis).
 • Depressie.

De hierboven genoemde bijwerkingen kunnen niet alle van de gerapporteerde bijwerkingen van de drug fabrikant.
Voor meer informatie over andere mogelijke risico's in verband met dit geneesmiddel, lees dan het voorzien van het geneesmiddel of raadpleeg uw arts of apotheker.

Hoe kan dit geneesmiddel invloed hebben op andere medicijnen?

Het is belangrijk om uw arts of apotheker vertellen welke medicijnen de patiënt al, ook die zijn gekocht zonder voorschrift en kruidenpreparaten, voordat zij de behandeling met dit geneesmiddel te starten. Ook contact op met uw arts of apotheker voordat er nieuwe geneesmiddelen worden genomen met deze, om ervoor te zorgen dat de combinatie veilig is.

De volgende geneesmiddelen moet worden vermeden bij mensen die memantine, als ze zich op dezelfde manier als dit geneesmiddel en kan daarom de kans op bijwerkingen:

 • amantadine
 • dextromethorfan
 • ketamine.

Fenytoïne moet met voorzichtigheid worden gebruikt om dezelfde reden.

Memantine kunnen de effecten van de volgende geneesmiddelen veranderen. Als een van deze worden genomen in combinatie met memantine uw arts moet mogelijk de dosis van een van beide medicijnen veranderen:

 • levodopa en andere dopamine-agonisten voor de ziekte van Parkinson, zoals ropinirol, pramiprexole, apomorfine, bromocriptine
 • anticholinerge geneesmiddelen bewegingsstoornissen zoals de ziekte van Parkinson (bijv. procyclidine) of darmkrampen (bijv. atropine)
 • barbituraten, bijvoorbeeld amobarbital, fenobarbital
 • antipsychotische geneesmiddelen
 • dantroleen
 • baclofen
 • cimetidine
 • ranitidine
 • procaïnamide
 • kinidine
 • kinine
 • nicotine
 • hydrochloorthiazide.

Dit geneesmiddel kan mogelijk versterken het effect van orale antistollingsmiddelen zoals warfarine. De fabrikant raadt mensen die dit middel in combinatie met een oraal antistollingsmiddel moeten hun bloed stollingstijd (INR) nauwlettend gevolgd.

Andere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Er zijn geen andere geneesmiddelen in de Europese memantine dat als actief bestanddeel bevatten.