Vegora

Xismox XL (isosorbidemononitraat)


Belangrijkste gebruik Actief bestanddeel Fabrikant
Angina Isosorbidemononitraat Geslacht

Hoe werkt het?

Xismox XL tabletten bevatten het actieve ingrediënt isosorbide mononitraat, wat een type medicijn zogenaamde nitraat. Het wordt gebruikt om te helpen het hart gemakkelijker te werken.

Isosorbide mononitraat werkt door wordt omgezet in het lichaam van een chemische stof stikstofmonoxide. Deze chemische stof wordt van nature door het lichaam en heeft het effect van het maken van de aders en slagaders te ontspannen en verwijden (dilateren). Wanneer de bloedvaten verwijden op deze wijze er meer ruimte daar en dus minder weerstand. Dit maakt het makkelijker voor het hart om bloed rond te pompen in het lichaam.

Verbreding van de aderen vermindert ook het volume van het bloed dat terugkeert naar het hart met elke hartslag. Dit maakt het makkelijker voor het hart om dat bloed weer pompen.

Door deze beide maatregelen, het hart niet zoveel energie moet de pomp bloed door het lichaam en heeft dus minder zuurstof.

Isosorbide mononitraat verwijdt ook de bloedvaten in het hart zelf, die het bloed en zuurstof verhoogt de hartspier.

De pijn van angina pectoris wordt veroorzaakt door te weinig zuurstof bereiken van het hart als de werklast toeneemt, zoals tijdens het sporten. Isosorbide mononitraat verbetert de zuurstoftoevoer naar het hart, evenals het verminderen van de hoeveelheid zuurstof die het hart moet door het gemakkelijker voor het hart om bloed te pompen door het lichaam. Het kan daarom gebruikt worden om angina.

Xismox XL tabletten zijn tabletten met gereguleerde afgifte die worden genomen op een regelmatige basis te helpen bij angina pectoris aanvallen te voorkomen. De tabletten zijn ontworpen om het geneesmiddel langzaam los als het door de darm. Zij worden een keer per dag, gewoonlijk 's morgens, om stabiele bloedspiegels van het geneesmiddel gedurende de hele dag. De tabletten moeten in hun geheel worden doorgeslikt en niet gekauwd of geplet, omdat dit zou de gereguleerde afgifte actie beschadigen.

Wat wordt het voor gebruikt?

 • Voorkomen van angina pectoris aanvallen.

Waarschuwing!

 • Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt om een ​​angina aanval te behandelen, omdat het niet snel genoeg werkt. Het moet regelmatig worden genomen, zoals voorgeschreven, om angina-aanvallen te voorkomen, en u moet uw nitroglycerine te houden (GTN) sublinguale tabletten of nevel met u te allen tijde te gebruiken als u wel een angina aanval.
 • Dit geneesmiddel kan duizeligheid veroorzaken en zo kan invloed hebben op uw rijvaardigheid of het veilig bedienen van machines. Rijd niet of gebruik geen machines totdat u weet hoe dit geneesmiddel op u heeft en u bent zeker dat het zal niet van invloed op je prestaties.
 • Het drinken van alcohol kan verhogen sommige van de bijwerkingen van dit medicijn, zoals het gevoel flauw of duizelig.
 • Als u denkt dat dit geneesmiddel minder effectief bij het voorkomen van angina pectoris aanvallen moet u uw arts of apotheker te raadplegen is geworden.
 • U mag niet plotseling stoppen met het innemen van dit geneesmiddel, omdat dit je angina pectoris kan verergeren. Als de behandeling met dit geneesmiddel wordt gestopt, dient dit geleidelijk te gebeuren, volgens de instructies van uw arts.

Gebruik met voorzichtigheid bij

 • Ernstig verminderde nierfunctie.
 • Ernstig verminderde leverfunctie.
 • Mensen die onlangs een hartaanval.
 • Traag werkende schildklier (hypothyreoïdie).
 • Mensen met lage niveaus van zuurstof in hun bloed, bijv. door longziekte.
 • Gevaarlijk lage lichaamstemperatuur (hypothermie).
 • Ondervoeding.

Niet gebruiken in

 • Allergie voor nitraten.
 • Lage bloeddruk (hypotensie).
 • Een laag volume van circulerend bloed (hypovolemie).
 • Ontsteking van het hartzakje dat het hart stopt niet goed kloppen (constrictieve pericarditis).
 • Vocht in het hartzakje dat het hart kloppen juist voorkomt (cardiale tamponade).
 • Vernauwing van de belangrijkste slagader uit het hart (aortastenose).
 • Vernauwing van een van de kleppen in het hart (mitralisklep stenose).
 • Hart-en vaatziekten waarbij de spier van het hart groeit abnormaal (hypertrofische obstructieve cardiomyopathie).
 • Hoofdletsel.
 • Bloeden in de hersenen (hersenbloeding).
 • Ernstige bloedarmoede.
 • Gesloten hoek glaucoom.
 • Zeldzame erfelijke fructose of galactose-intolerantie, Lapp lactase deficiëntie, sucrase-isomaltase insufficiëntie of glucose-galactose malabsorptie (Xismox XL tabletten bevatten sucrose en lactose).
 • Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen.

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt als u allergisch bent voor een of voor een van de ingrediënten zijn. Raadpleeg dan uw arts of apotheker als u zo'n allergie eerder hebben ervaren.
Als je voelt dat je een allergische reactie hebben ervaren, stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel en onmiddellijk uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet tijdens de zwangerschap of borstvoeding worden gebruikt. Echter, andere geneesmiddelen veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding verstrekken van de voordelen voor de moeder opwegen tegen de risico's voor de ongeboren baby. Altijd contact op met uw arts als u zwanger bent of van plan een zwangerschap, voordat u een geneesmiddel zijn.

 • De veiligheid van dit geneesmiddel voor gebruik tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. Het mag alleen worden gebruikt tijdens de zwangerschap als de voordelen voor de moeder zwaarder wegen dan de risico's voor de ontwikkeling van de baby. Deskundig medisch advies van uw arts.
 • Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk. Het mag alleen worden gebruikt door moeders die borstvoeding geven als de voordelen voor de moeder zwaarder wegen dan de risico's voor de zuigeling. Deskundig medisch advies van uw arts.

Etiket waarschuwingen

 • Deze medicatie is geheel te worden doorgeslikt, zonder te kauwen.

Bijwerkingen

Medicijnen en hun mogelijke bijwerkingen kunnen invloed hebben op individuele mensen op verschillende manieren. De volgende zijn enkele van de bijwerkingen die bekend zijn geassocieerd te worden met dit geneesmiddel. Gewoon omdat een neveneffect hier wordt vermeld, betekent niet dat alle mensen die dit geneesmiddel zal ervaren dat of enige bijwerking.

 • Hoofdpijn.
 • Duizeligheid.
 • Zwakte.
 • Misselijkheid.
 • Vlissingen.
 • Een daling van de bloeddruk die optreedt bij het verplaatsen van een liggende of zittende positie te zitten of staan, wat resulteert in duizeligheid en licht (orthostatische hypotensie).
 • Verhoogde hartslag (tachycardie).
 • Vertraagde hartslag (bradycardie).
 • Allergische huidreacties.
 • Flauwvallen.

De hierboven genoemde bijwerkingen kunnen niet alle van de gerapporteerde bijwerkingen van de drug fabrikant.
Voor meer informatie over andere mogelijke risico's in verband met dit geneesmiddel, lees dan het voorzien van het geneesmiddel of raadpleeg uw arts of apotheker.

Hoe kan dit geneesmiddel invloed hebben op andere medicijnen?

Het is belangrijk om uw arts of apotheker vertellen welke medicijnen u al, ook die zijn gekocht zonder voorschrift en kruidenpreparaten, voordat u de behandeling met dit geneesmiddel te starten. Ook contact op met uw arts of apotheker voordat u een nieuwe geneesmiddelen tijdens het gebruik van deze, om ervoor te zorgen dat de combinatie veilig is.

De geneesmiddelen voor erectiele dysfunctie (impotentie) hieronder genoemde mag niet worden gebruikt door mensen die isosorbidemononitraat, omdat de combinatie kan een ernstige daling van de bloeddruk als gevolg duizeligheid, flauwvallen of zelfs een hartaanval veroorzaken:

 • sildenafil (Viagra)
 • tadalafil (Cialis)
 • vardenafil (Levitra).

Als dit geneesmiddel wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen, of als geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (antihypertensiva) of als een bijwerking, kan er een verhoogde bloeddrukverlagend effect. Dit kan bij sommige mensen duizeligheid veroorzaken. Als u zich duizelig voelt, moet je liggen totdat de symptomen overgaan. Andere geneesmiddelen die de bloeddruk kunnen verlagen het volgende omvatten:

 • ACE-remmers, bijvoorbeeld enalapril, captopril
 • alfa-blokkers, zoals alfuzosine, doxazosine
 • alprostadil
 • anesthetica
 • angiotensine II receptor antagonisten, bijvoorbeeld losartan
 • bepaalde antipsychotische geneesmiddelen, bv. chloorpromazine
 • baclofen
 • benzodiazepines, zoals temazepam
 • bèta-blokkers, bijvoorbeeld propranolol
 • calciumantagonisten, bijv. diltiazem, verapamil, nifedipine
 • clonidine
 • diuretica, zoals furosemide
 • hydralazine
 • levodopa
 • MAO-remmer antidepressiva, bijvoorbeeld fenelzine
 • methyldopa
 • minoxidil
 • moxisylyte
 • moxonidine
 • andere nitraten, zoals nitroglycerine, amylnitriet (poppers)
 • tricyclische antidepressiva, zoals amitriptyline.

Andere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Chemydur 60XL Cibral Cibral XL
Elantan Elantan LA Imdur
ISIB 60XL Ismo Ismo Retard
Isodur XL Isotard XL Modisal LA
Modisal XL Monomax SR Monomax XL
Monomil XL Monosorb XL Trangina XL
Zemon XL

Isosorbidemononitraat tabletten zijn ook verkrijgbaar zonder merknaam, dwz als de generiek geneesmiddel.