Vegora

Inspra (eplerenone)


Belangrijkste gebruik Actief bestanddeel Fabrikant
Hartverlamming Eplerenone Pfizer

Hoe werkt het?

Inspra tabletten bevatten het actieve ingrediënt eplerenon, een type geneesmiddel dat een aldosteron antagonist.

Eplerenone werkt door het blokkeren van de acties van een hormoon in het lichaam, genaamd aldosteron. Dit hormoon wordt geproduceerd door klieren boven de nieren genoemd bijnieren. Aldosteron handelt in de nieren, waar het betrokken is bij het regelen van de balans van zout en water in het lichaam, maar is ook betrokken bij de controle van de bloeddruk en hartfunctie.

Aldosteron is betrokken bij de ontwikkeling en progressie van hartfalen, waaronder hartfalen die kunnen optreden na een hartaanval. Hartfalen is een verzwakking van de pompwerking van het hart, waarbij meestal de linkerzijde van het hart.

Blokkeren van de werking van aldosteron, eplerenon vermindert de veranderingen in het lichaam die leiden tot een verslechtering van hartfalen. Het vermindert de symptomen van hartfalen, zoals ademhalingsmoeilijkheden en vermoeidheid en vermindert ook het risico van ziekenhuisopname en dood door hartfalen.

Wat wordt het voor gebruikt?

 • Chronisch mild hartfalen.
 • Hartfalen bij mensen die onlangs een hartaanval. Eplerenon wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen die gewoonlijk worden gebruikt na een hartaanval, zoals beta-blokkers. Behandeling met eplerenone worden gestart 3 tot 14 dagen na de hartaanval.

Hoe kan ik nemen?

 • Inspra tabletten kunnen worden ingenomen met of zonder voedsel. Ze moeten worden doorgeslikt met een slok water.
 • De tabletten worden meestal een keer per dag genomen (om de andere dag als u matige nierproblemen hebt). Volg de instructies van uw arts. Deze zullen worden afgedrukt op de verstrekking label dat uw apotheker op de verpakking van de geneeskunde heeft gezet.
 • Als u vergeten bent een dosis in te nemen neem deze dan in zodra u eraan denkt, mits er nog steeds langer dan 12 uur tot uw volgende dosis te wijten is. Echter, als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de tablet die u gemist en neem de volgende dosis zoals gebruikelijk. Neem geen dubbele dosis om een ​​vergeten dosis in te halen.

Waarschuwing!

 • Dit geneesmiddel kan bij sommige mensen duizeligheid. U dient zorg te dragen bij het autorijden of machines bedienen totdat u weet hoe dit geneesmiddel op u heeft en u bent zeker dat je kunt dergelijke activiteiten veilig uit te voeren.
 • Dit geneesmiddel kan leiden tot het niveau van kalium in uw bloed te stijgen, vooral als u ouder bent of nierproblemen of diabetes. U moet een hebben bloedonderzoek om het niveau van kalium in uw bloed te controleren alvorens de behandeling met dit geneesmiddel wordt gestart. Dit bloed test moet een week worden herhaald en een maand na de behandeling wordt gestart en wanneer de dosis wordt veranderd.
 • Als u een van de volgende symptomen tijdens het gebruik van dit geneesmiddel moet u uw arts onmiddellijk op de hoogte, zodat de hoeveelheid kalium in uw bloed kan worden gecontroleerd: spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid of hoofdpijn.

Gebruik met voorzichtigheid bij

 • Ouderen.
 • Mensen met een verminderde nierfunctie.
 • Mensen met een verminderde leverfunctie.
 • Diabetes.

Niet gebruiken in

 • Mensen met een hoog kaliumgehalte in het bloed (hyperkaliëmie).
 • Mensen met een ernstig verminderde nierfunctie.
 • Mensen met een ernstig verminderde leverfunctie.
 • Mensen kaliumsupplementen, kaliumsparende diuretica, ketoconazol, itraconazol, nelfinavir, ritonavir, claritromycine, telithromycine of nefazodon.
 • Mensen die al een ACE-remmer medicijnen (bijv. captopril) en een angiotensine receptor blokker medicijnen (bijvoorbeeld losartan).
 • Borstvoeding.
 • Inspra tabletten bevatten lactose en is mogelijk niet geschikt voor mensen met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedeficiëntie of glucose-galactose malabsorptie.
 • Dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor kinderen en adolescenten onder de 18 jaar omdat het niet is onderzocht in deze leeftijdsgroep.

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt als u allergisch bent voor een of voor een van de ingrediënten zijn. Raadpleeg dan uw arts of apotheker als u zo'n allergie eerder hebben ervaren.

Als je voelt dat je een allergische reactie hebben ervaren, stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel en onmiddellijk uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bepaalde geneesmiddelen mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Echter, andere geneesmiddelen veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding verstrekken van de voordelen voor de moeder opwegen tegen de risico's voor de ongeboren baby. Altijd contact op met uw arts als u zwanger bent of van plan een zwangerschap, voordat u een geneesmiddel zijn.

 • De veiligheid van dit geneesmiddel voor gebruik tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. Het moet met voorzichtigheid worden gebruikt tijdens de zwangerschap, en alleen als het verwachte voordeel voor de moeder groter is dan het mogelijke risico voor de ontwikkeling van de baby. Deskundig medisch advies van uw arts.
 • Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk. Als gevolg hiervan, de fabrikant raadt moeders die behandeling met dit geneesmiddel hoeft niet borstvoeding geven, en bottlefeed hun baby's plaats. Verder zoeken naar medisch advies van uw arts.

Bijwerkingen

Medicijnen en hun mogelijke bijwerkingen kunnen invloed hebben op individuele mensen op verschillende manieren. De volgende zijn enkele van de bijwerkingen die bekend zijn geassocieerd te worden met dit geneesmiddel. Gewoon omdat een neveneffect hier wordt vermeld, maar dat betekent niet dat alle mensen die dit geneesmiddel zal ervaren dat of enige bijwerking.

Vaak (tussen 1 op 10 en 1 op de 100 mensen)

 • Verhoogde hoeveelheden kalium in het bloed (hyperkaliëmie - zie waarschuwing paragraaf hierboven).
 • Duizeligheid.
 • Flauwvallen.
 • Lage bloeddruk.
 • Diarree of constipatie.
 • Misselijkheid.
 • Huiduitslag of jeuk.
 • Hoesten.
 • Infecties.
 • Spierkrampen of pijn.
 • Hartaanval.
 • Abnormale nierfunctie.

Soms (tussen 1 op 100 en 1 op de 1.000 mensen)

 • Hoofdpijn.
 • Slaapproblemen ( slapeloosheid ).
 • Hartproblemen, zoals onregelmatige hartslag, verhoogde hartslag of hartfalen.
 • Traag werkende schildklier ( hypothyreoïdie ).
 • Een daling van de bloeddruk die optreedt bij de overgang van liggen naar zitten of staan ​​en resulteert in duizeligheid en licht gevoel in het hoofd (orthostatische hypotensie).
 • Bloedstolsels in het been (arteriële trombose).
 • Keelpijn (faryngitis).
 • Flatulentie (winderigheid).
 • Braken.
 • Verhoogde zweetproductie.
 • Uitdroging.
 • Back pijn.
 • Verminderd gevoel of gevoelloosheid.
 • Zich zwak of niet lekker gaat.
 • Verhoogde niveaus van witte bloedcellen genaamd eosinofielen (eosinofilie).
 • Verhoogde niveaus van glucose, cholesterol en triglyceriden in het bloed.
 • Verminderde hoeveelheid natrium in het bloed (hyponatriëmie).
 • Ontsteking van de nieren (pyelonefritis).
 • Ontsteking van de galblaas (cholecystitis).
 • Vergroting van de borsten bij mannen.

De hierboven genoemde bijwerkingen kunnen niet alle van de gerapporteerde bijwerkingen door de fabrikant van het geneesmiddel. Voor meer informatie over andere mogelijke risico's in verband met dit geneesmiddel, lees dan het voorzien van het geneesmiddel of raadpleeg uw arts of apotheker.

Hoe kan dit geneesmiddel invloed hebben op andere medicijnen?

Het is belangrijk om uw arts of apotheker vertellen welke medicijnen u al, ook die zijn gekocht zonder voorschrift en kruidenpreparaten, voordat u de behandeling met dit geneesmiddel te starten. Ook contact op met uw arts of apotheker voordat u een nieuwe geneesmiddelen terwijl u dit een, om ervoor te zorgen dat de combinatie veilig is.

Als een van de volgende geneesmiddelen worden in combinatie met eplerenone kon de hoeveelheid kalium veroorzaken in het bloed te hoog oplopen. Deze moet daarom worden vermeden indien mogelijk. Als uw arts ze noodzakelijk acht het kaliumgehalte in uw bloed moeten worden gecontroleerd:

 • ACE-remmers, zoals captopril (eplerenone mag niet worden gebruikt in combinatie met een ACE remmer en een angiotensine receptor blokker)
 • aliskiren
 • angiotensine-II-receptorblokkers, zoals losartan (eplerenone mag niet worden gebruikt in combinatie met een ACE remmer en een angiotensine receptor blokker)
 • ciclosporine
 • drospirenon
 • andere aldosteron antagonisten, bijv. spironolacton
 • kaliumsparende diuretica, bijvoorbeeld amiloride, triamtereen (deze mag niet worden ingenomen met eplerenone)
 • kaliumzouten, zoals kalium citraat cystitis
 • kaliumsupplementen (deze mag niet worden ingenomen met eplerenone)
 • kalium bevattende zoutvervangers, bv Lo-zout
 • tacrolimus
 • trimethoprim.

Je moet niet niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (pijnstillers zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac of indometacine) nemen tijdens het gebruik van eplerenone, tenzij aanbevolen door uw arts. Dit komt omdat NSAID's kan uw nierfunctie en het kaliumgehalte in uw bloed beïnvloeden en zou het risico op bijwerkingen kunnen verhogen van uw eplerenon. Uw arts moet uw nierfunctie te controleren voordat u het voorschrijven van een NSAID.

Eplerenone kan de bloedspiegel van lithium verhogen en om deze reden, is het gewoonlijk niet aanbevolen voor mensen die lithium. Mensen die behoefte hebben om dit geneesmiddel in combinatie met lithium moet het niveau van lithium in hun bloed nauwlettend gevolgd. Vertel uw arts als u bijwerkingen die kunnen suggereren uw lithiumspiegel is te hoog opgelopen, bijvoorbeeld verlies van eetlust, wazig zien, onduidelijke spraak, spierzwakte, slaperigheid, unsteadiness of spieren ervaren.

Eplerenon kan verhoging van het niveau van digoxine in het bloed. Als u dit geneesmiddel gebruikt in combinatie met digoxine moet u uw arts laten weten als u bijwerkingen die kunnen suggereren je digoxine is te hoog opgelopen, bijvoorbeeld misselijkheid of braken, diarree, duizeligheid, wazig zien of een gele tint om uw visie. Uw arts kan wilt u uw digoxine te controleren.

Eplerenone kan het bloeddrukverlagende effect van geneesmiddelen die worden gebruikt om hoge bloeddruk (antihypertensiva) en medicijnen die de bloeddruk als bijwerking kunnen verlagen behandelen verbeteren. Als u andere geneesmiddelen die de bloeddruk in combinatie kunnen verlagen met eplerenone en je vaak het gevoel duizelig, moet u uw arts laten weten als uw dosis medicijnen moet mogelijk worden aangepast. Voorbeelden van enkele geneesmiddelen die de bloeddruk kunnen verlagen zijn hieronder opgesomd:

 • alfa-blokkers, zoals prazosine of doxazosine
 • baclofen
 • antipsychotische geneesmiddelen zoals chloorpromazine of haloperidol
 • tricyclische antidepressiva zoals amitriptyline.

De volgende geneesmiddelen de afbraak van eplerenon in het lichaam, die het gevaar van bijwerkingen kunnen verhogen verlagen. Uw arts kan uw dosis eplerenone verlagen als u ook voorgeschreven een van deze:

 • amiodaron
 • azoolantimycotica, zoals fluconazol, itraconazol, ketoconazol (ketoconazol en itraconazol mag niet worden ingenomen met eplerenone)
 • diltiazem
 • macrolide-achtige antibiotica, zoals erytromycine, claritromycine, telitromycine (claritromycine en telitromycine mag niet worden ingenomen met eplerenone)
 • nefazodon (mag niet worden ingenomen met eplerenone)
 • proteaseremmers voor HIV-infectie, zoals ritonavir, lopinavir, saquinavir en amprenavir (ritonavir en nelfinavir mag niet worden ingenomen met eplerenone)
 • verapamil.

De volgende geneesmiddelen kunnen de afbraak van eplerenon in het lichaam. Aangezien deze het minder effectief zou kunnen maken, zijn ze niet aanbevolen voor gebruik in combinatie met eplerenone:

 • carbamazepine
 • fenobarbital
 • fenytoïne
 • rifampicine
 • het kruidenmiddel Sint-Janskruid (Hypericum perforatum).

Corticosteroïden, zoals hydrocortison, dexamethason en prednisolon kunnen vocht en zout retentie veroorzaken en zo kan verzetten tegen het therapeutisch effect van eplerenon.

Andere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Er zijn geen andere geneesmiddelen beschikbaar in Europa die eplerenon bevatten als het werkzame bestanddeel.