Vegora

Haemate P


Belangrijkste gebruik Actief bestanddeel Fabrikant
Hemofilie Menselijk plasma stollingsfactor VIII CSL Behring

Hoe werkt het?

Haemate P injectie bevat het werkzame bestanddeel factor VIII, een eiwit dat essentieel is voor het proces van bloedstolling (coagulatie). Het wordt gevonden in menselijk plasma en wordt geproduceerd voor dit geneesmiddel door het extraheren van de factor VIII uit bloedplasma van gescreende bloeddonoren.

Bij het bloeden optreedt het lichaam snel zeehonden de pauzes in de bloedvaten door het vormen stolsels. Een reeks stolling eiwitten betrokken bij dit proces. Gebrek aan een van deze stollingsfactoren kan leiden tot ongecontroleerde bloeding of buitensporige kneuzingen na verwonding.

Factor VIII is een tekort vanaf de geboorte bij mensen met hemofilie A. Dit tekort veroorzaakt het bloed te stollen heel langzaam en kan resulteren in langdurige bloeding na een blessure of wond. Mensen met hemofilie kunnen ook spontaan bloeden in spieren en gewrichten.

Factor VIII-fractie wordt toegediend via een injectie of infuus in een ader (intraveneuze infusie) om mensen met hemofilie te vullen hun gebrekkige factor VIII. Dit is nodig om het bloedstolsel te helpen en stoppen met bloeden na ongevallen, operaties of spontane bloedingen. In ernstige gevallen kan ook geregeld worden om de paar dagen te bloeden.

Factor VIII bestaat als onderdeel van een complex met een ander stolling eiwit von Willebrand factor. Haemate P bevat voldoende hoeveelheden van het eiwit worden gebruikt om het bloeden te behandelen in een bloedziekte vergelijkbaar met haemeophilia, wel de ziekte van von Willebrand.

Wat wordt het voor gebruikt?

 • Preventie en behandeling van bloedingen bij hemofilie A.
 • Preventie en behandeling van bloeden in andere ziekten waarbij factor VIII-deficiëntie.
 • Preventie en behandeling van bloedingen bij een bloedziekte gelijkend op haemeophilia wel de ziekte van Von Willebrand.

Waarschuwing!

 • Allergische reacties zijn mogelijk om dit geneesmiddel. Als u symptomen zoals druk op de borst, piepende ademhaling, duizeligheid of misselijkheid die kunnen vroege tekenen van overgevoeligheid of een ernstige allergische reactie genoemd anafylaxie. Als u een allergische reactie krijgt het geneesmiddel moet onmiddellijk worden stopgezet en uw arts raadplegen.
 • Wanneer geneesmiddelen bereid uit menselijk bloed of plasma de mogelijkheid van overdracht van infecties van virussen kan niet volledig worden uitgesloten. Om het risico van overdracht van infectieuze agentia te verminderen, worden strenge controles toegepast op de selectie van bloeddonoren en donaties. Daarnaast worden virussen verwijdering / inactivatie procedures opgenomen in het productieproces. Het wordt echter aanbevolen dat mensen die regelmatig dit geneesmiddel ontvangt vaccinaties tegen hepatitis A en B moeten hebben
 • Mensen die worden behandeld met dit geneesmiddel kan soms ontwikkelen antilichamen tegen de factor VIII. Deze zijn bekend als inhibitoren en kunnen het geneesmiddel verminderde werking. Wanneer de bloeding niet onder controle wordt met dit geneesmiddel moet u uw arts laten weten direct, zoals u wellicht een remmer ontwikkeld hebben en uw arts wil ot proeven verrichten om dit te bevestigen.

Gebruik met voorzichtigheid bij

 • Kinderen jonger dan zes jaar
 • Mensen met een natriumarm dieet (het product bevat natrium).
 • Mensen met een traag werkende immuunsysteem.
 • Mensen met een verminderd aantal rode bloedcellen in de bloedbaan veroorzaakt door een toename in de spreiding (hemolytische anemie).
 • Zwangerschap.

Niet gebruiken in

 • Bekende overgevoeligheid of allergie voor een van de bestanddelen.

Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt als u allergisch bent voor een of voor een van de ingrediënten zijn. Raadpleeg dan uw arts of apotheker als u zo'n allergie eerder hebben ervaren.
Als je voelt dat je een allergische reactie hebben ervaren, stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel en onmiddellijk uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bepaalde geneesmiddelen mogen niet tijdens de zwangerschap of borstvoeding worden gebruikt. Echter, andere geneesmiddelen veilig worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding verstrekken van de voordelen voor de moeder opwegen tegen de risico's voor de ongeboren baby. Altijd contact op met uw arts als u zwanger bent of van plan een zwangerschap, voordat u een geneesmiddel zijn.

 • De veiligheid van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. Het mag alleen worden gebruikt om zwangere vrouwen te behandelen als de mogelijke voordelen opwegen tegen de mogelijke risico's voor het ongeboren kind. Deskundig medisch advies van uw arts.
 • De veiligheid van dit geneesmiddel tijdens de borstvoeding is niet vastgesteld. Het mag alleen worden gebruikt voor vrouwen die borstvoeding geven te behandelen als de mogelijke voordelen opwegen tegen de mogelijke risico's voor de zuigeling. Deskundig medisch advies van uw arts.

Bijwerkingen

Medicijnen en hun mogelijke bijwerkingen kunnen invloed hebben op individuele mensen op verschillende manieren. De volgende zijn enkele van de bijwerkingen die bekend zijn geassocieerd te worden met dit geneesmiddel. Gewoon omdat een neveneffect hier wordt vermeld, betekent niet dat alle mensen die dit geneesmiddel zal ervaren dat of enige bijwerking.

 • Brandend en stekend gevoel op de injectieplaats.
 • Koorts (koorts).
 • Vlissingen.
 • Hoofdpijn.
 • Misselijkheid en braken.
 • Rusteloosheid.
 • Verhoogde hartslag.
 • Allergische reacties waaronder uitslag, koude rillingen, lage bloeddruk, piepende ademhaling, beklemming op de borst, zwelling van de lippen en keel (angio-oedeem).
 • Een extreme allergische reactie (anafylaxie).

De hierboven genoemde bijwerkingen kunnen niet alle van de gerapporteerde bijwerkingen door de fabrikant van het geneesmiddel.
Voor meer informatie over andere mogelijke risico's in verband met dit geneesmiddel, lees dan het voorzien van het geneesmiddel of raadpleeg uw arts of apotheker.

Hoe kan dit geneesmiddel invloed hebben op andere medicijnen?

Dit geneesmiddel is niet bekend op andere geneesmiddelen.

Andere geneesmiddelen die dezelfde werkzame bestanddelen

Geneesmiddelen die factor VIII afgeleid van bloeddonoren:

Beriate P Hemofil M Monoclate-P
Optivate Replenate

Geneesmiddelen die genetisch gemanipuleerde factor VIII:

ADVATE Helixate NexGen Kogenate Bayer
Recombinate REFACTO