Vegora

Worden overnachtingen goed voor mijn zoon?

Vraag

Zou overnachtingen voor mijn drie-jarige zoon te goed voor hem?

Hij woont met zijn moeder en ik zie hem twee keer per jaar. Hij kent mij al en we praten over de telefoon drie keer per week.

Hij heeft een overnachting met mij had eerder en dit ging prachtig. Is het het beste als het kind en ik bond vroeg?

Ik ben bezorgd over de gevoelens van angst het kind kan hebben. Ook zou overnachtingen interfereren met zijn ontwikkeling van vertrouwen en wantrouwen van de mensen?

Beantwoorden

U zult begrijpen dat ik niet in een positie om uw vraag persoonlijk te beantwoorden, maar zal beantwoorden door de manier van algemeen advies.

Het is zeer belangrijk dat het kind niet als een binnenlandse voetbal en dat is voorkomen dat de ouders de ontwikkeling van verschillende normen van beloning en discipline wordt behandeld.

De praktijk mag niet worden gehinderd of interfereren met zijn natuurlijke ontwikkeling, op voorwaarde dat er een veilige omgeving, consistentie en een goede relatie tussen de ouders.

Kinderen makkelijk oppikken op angst van volwassenen en als een of andere ouder op enigerlei wijze ontevreden over regelingen die zij zullen weten, maakt niet uit hoe hard je kan proberen om het te verbergen.

Indien een minnelijke schikking van de tussenstops kan worden bereikt dan zullen ze heel ontspannen over de hele situatie en behandelen als de norm, zodat u een diepere relatie in een eerder stadium in hun leven te smeden, waardoor een betere aarding voor de toekomst.

Immers, het leven is over het maken van mooie herinneringen.